Primer asociacijskega vprašanja

Do kratkega demo avtorskega asociacijskega kviza MQ Maestro dostopite s stacionarnim ali prenosnim računalnikom s klikom na modro obarvan zapis MQ Maestro, z mobilnim telefonom pa s klikom na modro obarvan zapis MQ Maestro – mobi (v obeh primerih nato kliknite prosimo na zavihek “Diaprojekcija” in nato na zavihek “Od začetka“).

Več o avtorskih asociacijskih kvizih MQ Maestro si lahko preberete v spletni zgibanki.

Dodaj odgovor