Asociacijski kvizi MQ Maestro

Organiziramo raznovrstne dogodke z avtorskimi asociacijskimi kvizi MQ Maestro (ob terminih in na lokacijah, ki ustrezajo vam).

Avtorski asociacijski kvizi MQ Maestro. Pustijo sled. Že 35 let.

Dodaj odgovor